Ngày 19/02/2020, toàn thể GV có mạt tại hội trường UBND huyện để tập huấn học trực tuyến E-learning, khi đi tập huấn mang theo máy tính xách tay , có kết nối mạng Internet hoặc điện thoại có kết nối 3G

Thời gian: 7h30 phút