Hiện đã có lịch thi học kỳ 2, đề nghị GV, HS xem và thực hiện